تسمه های نقاله که بیش از قرقره ها حرکت می کنند ، به دلیل داشتن مقداری فلز ، ضخیم شده اند

محصولات استعلام

© RAV Copyright 2020 sitemap